National park of Assam

অসমৰ গৌৰৱ মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান

অসমৰ গৌৰৱ মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান

মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান অসমৰ বাক্সা জিলাত আৰু লগতে চিৰাং জিলাৰ কিছু অংশ আগুৰি ভূতান- হিমালয়ৰ পাদস্হানত (foot hill) অবস্হিত এখন অতি পুৰণি মনোৰম পৰ্যতক ভুমি। এই সংৰক্ষিত ভুমিখন্ড ১৯০৭ চনতে Manas Reserve Forest হিচাপে ঘোষনা কৰা হৈছিল। তাৰ পিছত ১৯৫০ চনত Manas Wildlife Sanctuary হিচাপে আৰু ১৯৭৩ চনত Manas Tiger Reserve হিচাবে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা কৰা হৈছিল। ১৯৮৫ চনত মানাহ অভয়াৰণ্যক UNESCO ৰ অধীনত World Heritage Siteলৈ ৰূপান্তৰিত কৰা হৈছিল। ভূতানৰ পাদস্হানৰ পৰা ওলোৱা মানাহ নদীখন দুটা ভাগত বিভক্ত হৈ এটা ভাগ বেকী নদী নাম লৈ মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মাজেৰে বৈ গৈছে। মানাহৰ উদ্ভিদ জগতক (vegetation) প্ৰধানকৈ দুভাগত ভগাই দিয়া হৈছে।…
Read More